CH2O voor een altijd schone watergeefinstallatie

Een hygiënische bedrijfsvoering wordt ook in de tuinbouw steeds belangrijker. In de voedselketen kan een calamiteit, al dan niet terecht, snel uitgroeien tot imagoschade en dus economische schade.

Het Amerikaanse CH2O heeft veel ervaring met deze materie op allerlei gebied. Zij bieden hun producten nu ook aan op de Nederlandse (tuinbouw)markt. Er zijn al goede ervaringen opgedaan bij verschillende teelten, zoals tomaat, orchidee, paprika en komkommer.

Hint Installatietechniek levert de techniek voor het verwerken van deze producten. Hint Installatietechniek heeft in samenwerking met CH2O een doseerunit ontwikkeld waarmee de producten van CH2O in het watergeefsysteem gedoseerd worden.

Bij dit doseersysteem staat veiligheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid voorop. Het systeem wordt bestuurd door een microprocessor, de benodigde informatie voor het doseren wordt betrokken van de klimaatcomputer van de teler.

Voor meer informatie over het product kunt u contact opnemen met de producent via bkooi@ch2o.com.

U kunt natuurlijk ook via ons contact opnemen.